แผนกอาหารและโภชนาการ
 • นางสาวพรทิพา  ประเสริฐ

  ครูคศ.1
  หัวหน้าแผนกอาหารและโภชนาการ
  086 - 2231718

  นายวรากร  มาตจินดา

  ครูอัตราจ้าง