แผนกการโรงแรมและการท่องเที่ยว
 • นางสาวพรทิพา  ประเสริฐ

  ครูคศ.1
  หัวหน้าแผนกการโรงแรมและการท่องเที่ยว
  086 - 2231718

  นางสาวพิมธิดาพัชญ์  อุ่นสวัสดิ์

  พนักงานราชการ

  นางสาวพรพรรณ  นักทำนา

  ครูอัตราจ้าง