แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • นางสาวลลิดา  ศรีเมือง

  พนักงานราชการ
  หัวหน้าแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
  094 - 2916141

  นายชยากร  ชาพิจสกุล

  ครูอัตราจ้าง

  นายอัครศักดิ์  ครุธวงษ์

  ครูอัตราจ้าง