แผนกเทคนิคพื้นฐาน
 • นายเปรมศักดิ์  ฤาชา

  พนักงานราชการ (ครู)
  หัวหน้าแผนกเทคนิคพื้นฐาน
  089 - 1484586

  นายศิริชัย  ดวงคำดี

  พนักงานราชการ (ครู)

  นายประพันธ์ศักดิ์  เหลาบ้ง

  ครูอัตราจ้าง