แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • นายณรงค์ศักดิ์  ด้วงตะกั่ว

  ครูคศ.1    หัวหน้าแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  087 - 2138184

  นางธัญพิชชา  ลีเขาสูง

  ครูคศ.2

  นางสาวยุพิน  สร้างช้าง

  พนักงานราชการ (ครู)

  นางสาวกิติมา  ชูเนตร

  พนักงานราชการ (ครู)

  นางปาหนัน  ป้องแก้วน้อย

  ครูอัตราจ้าง

  นายเดชา  เทียบกว้าง

  ครูอัตราจ้าง

  นายศักดา  สืบราษฎ์

  ครูอัตราจ้าง

  นายศุภชัย  ไอทา

  ครูอัตราจ้าง