แผนกช่างเชื่อม
 • นายวีระศักดิ์  บุตรโคตร

  ครูคศ.2    หัวหน้าแผนกช่างเชื่อม
  084 - 9343513

  นายองอาจ  ศิลาศรีคุณ

  ครูอัตราจ้าง

  นางสาวกาญจนา  ทองสงคราม

  ครูอัตราจ้าง