อิเล็กทรอนิกส์ 
 • นายชาตรี  โยธาธรรม

  ครูคศ.1    หัวหน้าแผนกอิเล็กทรอนิกส์

  นายประยูร  เจียมศักดานุวัฒน์

  ครูคศ.2

  นายเขมชาติ  ดวงมณี

  ครูคศ.1

  นายสิทธิพงษ์  นามโคตร

  ครูอัตราจ้าง