ข้อมูลบุคลากร 

ลำดับ

ประเภทบุคลากร

ชาย

หญิง

รวม

1

     ผู้บริหาร

4

1

5

     ข้าราชการครู

9

7

16

     พนักงานราชการ

11 

8

19

     ลูกจ้างประจำ

0

3

     ครูพิเศษสอน

32 

19

51

     เจ้าหน้าที่

21 

24

     นักการภารโรง

0

     ยามรักษาการ

4

     แม่บ้าน

10

     พนักงานขับรถ

 

     รวมทั้งหมด

74

58

 132

อัพเดทข้อมูล ณ วันที่ 30/07/2564