ข้อมูลบุคลากร 

ลำดับ

ประเภทบุคลากร

ชาย

หญิง

รวม

1

     ผู้บริหาร

4

1

5

     ข้าราชการครู

9

7

16

     พนักงานราชการ

11 

5

16

     ลูกจ้างประจำ

0

3

     ครูพิเศษสอน

25 

17

42

     เจ้าหน้าที่

21 

24

     นักการภารโรง

0

     ยามรักษาการ

4

     แม่บ้าน

10

     พนักงานขับรถ

 

     รวมทั้งหมด

85

37

 122

อัพเดทข้อมูล ณ วันที่ 18/05/2564