แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
 • นายศิวพงศ์  ถนอมถิ่น

  พนักงานราชการ (ครู)
  หัวหน้าแผนกช่างช่างไฟฟ้ากำลัง
  091 - 0656748

  นายหิรัญ  ธรรมเสนานุภาพ

  ครูคศ.2

  นายสุรพงษ์  มหานาม

  พนักงานราชการ (ครู)

  นายนัฐพงศ์  พลตรี

  พนักงานราชการ (ครู)

  นายธนชิต  พลบุญ

  พนักงานราชการ (ครู)

  นายกีรติ  ศิริคุปต์

  ครูอัตราจ้าง

  นายอรรถชัย  ทองแผ่น

  ครูอัตราจ้าง

  นายปรีชานนท์  พรมจันทึก

  ครูอัตราจ้าง

  ว่าที่ ร.ต.หญิงกนกญาภรณ์  ไชยธงรัตน์

  ครูอัตราจ้าง

  นายวราวุฒิ  โรมขุนทด

  ครูอัตราจ้าง

  นายณรงค์กร  แคน้ำ

  ครูอัตราจ้าง