งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
 • นายสิทธิพงษ์  นามโคตร

  ครูอัตราจ้าง
  หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
  097 - 0926679

  นายศักดา  สืบราษฎ์

  ครูอัตราจ้าง
  ผู้ช่วยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

  นายเดชา  เทียบกว้าง

  ครูอัตราจ้าง
  ผู้ช่วยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

  นายอรรถชัย  ทองแผ่น

  ครูอัตราจ้าง
  ผู้ช่วยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

  นายอภิชาติ  สอนพัลละ

  เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ