ติดต่อ – สอบถาม

ติดต่อ วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ Chumphae Technical College

02map

สถานที่ตั้ง : 271 หมู่ 14 ถ.แพงไทย ต.หนองไผ่ อ.ชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 40130
โทรศัพท์ : 043-311-020 , 043-385-020
โทรสาร : 043-312-945
website : www.chumphae.ac.th
e-mail : WK_chumphae@hotmail.com